Sept 28, dag-workshop Quantum Brain

ENGLISH, SEE BELOW

Vrijdag 28 september, dagworkshop met Jonette in Nunspeet

Open je Quantum Brein: Evolueer tot een Bewust Mens

*inhoudelijke informatie over de workshop: zie hieronder
*locatie: Hotel De Hoeve van Nunspeet, Elspeterweg 14, Nunspeet, www.dehoevevannunspeet.nl
*tijd: 9.30 – 17.30 uur, registratie om 9.00 uur

PRIJZEN EN REGISTRATIE
*prijs inclusief thee, koffie en een heerlijk lunch buffet (met veel vegetarische opties):
     Prijs: € 220 ($ 270 )
     Speciale prijs voor 3 dagen: € 620 ($ 730 )
*registratie met contante betaling bij de zaal, mail naar Ine (ook voor andere vragen) info@jonettecrowley.nl
*registratie met credit card of paypal betaling: 1-Day Opening your Quantum Brain 
*de 3 dagen vormen een geheel, maar op de vrijdag en het weekend kan ook afzonderlijk worden ingeschreven. 3 workshopdagen 

ACCOMMODATIE EN DINER
*Overnachting en diner zijn niet inbegrepen in de workshopprijs: dit dien je zelf te regelen.
*De Hoeve van Nunspeet is het hotel waar de workshops plaatsvinden. Helaas zijn er hier geen kamers beschikbaar meer.
*er zijn veel hotels en campings in de directe omgeving.
Je kan ze vinden bv via booking.com
*je kan je dinerreservering maken bij het conferentie centrum “Hotel de Hoeve van Nunspeet”.
*er is een pannenkoekenrestaurant naast het hotel en er zijn ook andere restaurants in Nunspeet (loopafstand hooguit 15 minuten)

Open je Quantum Brein: Evolueer tot een Bewust Mens

“Om spiritueel te groeien moet je eerst je hart activeren, daarna je brein en tenslotte je DNA”

In het afgelopen jaar heeft Jonette een studie gemaakt van welke veranderingen in onze hersenen nodig zijn om de volgende stap te kunnen zetten in onze spirituele evolutie. Ze heeft samengewerkt met doktoren die haar verhoogde hersengolven hebben bestudeerd. Tijdens deze workshop draagt Jonette directe hersen-activaties over die definitieve veranderingen in het bewustzijnsniveau creëeren bij alle aanwezigen.

Het doel van deze eendaagse workshop is om je te leren je creatieve, intuïtieve en holistische rechter hersenhelft te openen en een permanente brug te bouwen tussen beide hersenhelften. Daardoor wordt je je gewaar van de coherentie van je hele brein en dat maakt deel uit van het ontwikkelen van je ‘Quantum Brein’. Op dit niveau leren je hersenen holistisch, holografisch en voorbij tijd en ruimte te werken – kortom, je brein wordt een volwaardig functionerende partner in je spirituele evolutie, wat altijd de bedoeling geweest is. Het is ongelofelijk welke veranderingen dit in gang zet in je denken en je leven!

*Je hebt meer toegang tot je WETEN.
*Je intuïtie en creativiteit zijn verruimd
*Je ervaart de vrede die hoort bij de coherentie van je volledige hersenen
*Je vertrouwt jezelf in hogere mate
*Je gaat je meer verbonden voelen met de natuur en de hogere sferen.
*Je leert om afstand te nemen van stress en zich herhalende patronen
*Je ervaart een diepe stilte en rust wanneer je maar wilt

*Je begint dingen te ontstijgen die vroeger problemen leken.

Je zal meer te weten komen over een “Omega Brein” en dit ook ervaren; dit is mind en spirit geïntegreerd en geeft je een verbinding met onmetelijke wijsheid. Je weet dat je weet. Om deze reden is dit een cursus die de weg baant naar al de volgende stappen van je spirituele groei. Kortom, je zal niet langer beheerst worden door je denken.

Deze eendaagse workshop is de perfecte basis voor het MARK-weekend.
We bevelen je ten sterkste aan om deze 2 workshops samen te volgen; en er 3 dagen van geavanceerd spiritueel inzicht van te maken.

De registratie links zijn actief.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief voor de nieuwste informatie.

ENGLISH

Friday September 28, one-day workshop with Jonette in Nunspeet

Opening Your Quantum Brain: Evolving into an Awakened Human

*see below for the full workshop description
*location: Hotel De Hoeve van Nunspeet, Elspeterweg 14, Nunspeet, www.dehoevevannunspeet.nl
*time: 9.30 AM – 5.30 PM

PRICES AND REGISTRATION
*price: tea, coffee and a delicious lunch buffet (with many vegetarian options) included:
     Price: € 220 ($ 270)
     Special Price for all 3 days: € 620 ($ 730 )
*registration by cash payment at the door, mail to Ine (also for other questions) info@jonettecrowley.nl
*registration by credit card or paypal: 1-Day Opening your Quantum Brain 

*the 3 days are strongly connected, though the Friday and the Weekend workshop can be taken on its own. 3 workshop days 

ACCOMMODATION AND DINNER
*staying overnight and dinner are not included in the price of the workshop and has to be arranged by yourself.
*Hotel de Hoeve van Nunspeet is the conference hotel. The hotel has been fully booked.
*there are many options for hotels and campings in the neighborhood.
You can find them e.g. via booking.com
*you can make a dinner reservation at the conference hotel “de Hoeve van Nunspeet”.
*there is a pancake restaurant next to the hotel and there are other restaurants in the village of Nunspeet (walking distance at the most 15 minutes).

Opening Your Quantum Brain: Evolving into an Awakened Human

“For spiritual growth you must first activate your heart, then your brain, and finally your DNA.”

For the past year Jonette has been studying the brain changes necessary for us to get to the next step of our spiritual evolution. She has worked with doctors who have studied her enhanced brain waves. During this workshop Jonette transmits instantaneous brain activations that create absolute changes in the consciousness level of all who are present..

Our goal in this one-day class is to teach you to open your creative, intuitive and wholistic right brain and to build a permanent bridge across both hemispheres. This gives you the experience of whole brain coherence, all part of evolving your ‘Quantum Brain.’ At this level your mind learns to process holistically, holographically, and beyond time/space— in short, your brain becomes a fully functioning partner in your spiritual evolution, as it was always meant to be. You won’t believe the changes this begins to make in your thinking and your life!

*You have greater access to KNOWING
*Your intuition and creativity are expanded
*You experience the peace of whole-brain coherence
*You trust yourself to a higher degree
*You become more interconnected to Nature and the higher realms
*You learn to step away from stress and repetitive thought patterns
*You experience a deep stillness and quietness at will
*You begin to transcend what seemed to be issues before

You will learn about and experience an ‘Omega Brain,’ which is integrated mind/spirit that gives you a connection to vast wisdom. You know that you know. For this reason this is a course that enables all the next steps of your spiritual growth. Simply put, your thinking no longer controls you.

This one-day course is the perfect foundation for the MARK weekend.
We strongly suggest taking these 2 workshops together, making it 3-days of advanced spiritual realization.

The registration links are active.
Sign up for the newsletter  for the newest information.