Sept 28, dag-workshop Quantum Brain

ENGLISH, SEE BELOW

Vrijdag 28 september, dagworkshop met Jonette in Nunspeet

Open je Quantum Brein: Evolueer tot een Bewust Mens

“Om spiritueel te groeien moet je eerst je hart activeren, daarna je brein en tenslotte je DNA”

In het afgelopen jaar heeft Jonette een studie gemaakt van welke veranderingen in onze hersenen nodig zijn om de volgende stap te kunnen zetten in onze spirituele evolutie. Ze heeft samengewerkt met doktoren die haar verhoogde hersengolven hebben bestudeerd. Tijdens deze workshop draagt Jonette directe hersenactivaties over die meetbare ontsluiting in de rechter hersenhelft creëert bij alle aanwezigen.

Het doel van deze eendaagse workshop is om je te leren je creatieve, intuïtieve en holistische rechter hersenhelft te openen en een permanente brug te bouwen tussen beide hersenhelften. Daardoor wordt je je gewaar van de coherentie van je hele brein en dat maakt deel uit van het ontwikkelen van je ‘Quantum Brein’. Op dit niveau leren je hersenen holistisch, holografisch en voorbij tijd en ruimte te werken – kortom, je brein wordt een volwaardig functionerende partner in je spirituele evolutie, wat altijd de bedoeling geweest is.
• Je hebt meer toegang tot je WETEN.
• Je ervaart coherentie van je volledige hersenen.
• Je hebt meer vertrouwen in jezelf.
• Je gaat je meer verbonden voelen met de natuur en de hogere sferen.
• Je begint dingen te ontstijgen die vroeger problemen leken.

Deze eendaagse workshop is de perfecte basis voor het MARK-weekend.
We bevelen je ten sterkste aan om deze 2 workshops samen te volgen; en er 3 dagen van geavanceerd spiritueel inzicht van te maken.

Alle praktische informatie en registratie link verschijnt zeer binnenkort op de website.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang direct een mail wanneer de registratie opent.

ENGLISH

Friday September 28, one-day workshop with Jonette in Nunspeet

Opening Your Quantum Brain: Evolving into an Awakened Human

“For spiritual growth you must first activate your heart, then your brain, and finally your DNA.”

For the past year Jonette has been studying the brain changes necessary for us to get to the next step of our spiritual evolution. She has worked with doctors who have studied her enhanced brain waves. During this workshop Jonette transmits instantaneous brain activations that create measurable right brain opening in all who are present.

Our goal in this one-day class is to teach you to open your creative, intuitive and wholistic right brain and to build a permanent bridge across both hemispheres. This gives you the experience of whole brain coherence, all part of evolving your ‘Quantum Brain.’ At this level your mind learns to process holistically, holographically, and beyond time/space— in short, your brain becomes a fully functioning partner in your spiritual evolution, as it was always meant to be.
• You have greater access to KNOWING.
• You experience whole-brain coherence
• You trust yourself to a higher degree.
• You become more interconnected to Nature and the higher realms.
• You begin to transcend what seemed to be issues before.

This one-day course is the perfect foundation for the MARK weekend.
We strongly suggest taking these 2 workshops together, making it 3-days of advanced spiritual realization.

All practical details and registration links will be available very soon.
Sign up for the newsletter and receive an e-mail as soon as the registration is opening up.