Sept 26, avond Amsterdam

ENGLISH, SEE BELOW

Woensdag 26 september, avondprogramma in Amsterdam

Doorbraak naar Hogere Sferen: een Introductie met Jonette Crowley

Jonette Crowley channelt MARK om je de hogere staten van quantum-bewustzijn te laten ervaren. Ze legt uit waarom deze doorbraak juist nu zo belangrijk is. In het afgelopen jaar is Jonette bezig de 10e dimensie van ‘Relativiteit’ te verkennen. Het verandert alles wat we dachten te weten over onze ware identiteit.

Locatie: Amstelkerk, Amstelveld 10, Amsterdam
Tijd: 19.00 – 21.30 uur. Inloop vanaf 18.30 uur
Toegang: € 35,00 contant aan de deur
Registratie: uitsluitend via dit inschrijfformulier

Deze avond is een prachtige opening naar het MARK weekend van 29 en 30 september in Nunspeet. Een exquise voorproefje van twee dagen ondergedompeld zijn in het multidimensionale veld van Verbinding en Relativiteit.
Meer informatie over het MARK-weekend, Beyond the Matrix.

Meer informatie over MARK:
‘MARK’ is een kosmisch wezen van de Grote Witte Broederschap, gechanneld door Jonette sinds 1989. Hij brengt je op een natuurlijke manier naar hogere staten van bewustzijn zodat je die zelf kunt ervaren. Je ontvangt je eigen wijsheid en inzichten en je kunt diepgaande veranderingen voelen, die alleen ontvouwend en uitbreidend bewustzijn je kunnen geven. Voor wanneer je op zoek bent naar een pad met begeleiding en wegwijzers, maar zonder leraar of dogma; als je verlangt naar spontane doorbraken, maar niet goed weet hoe die in gang te zetten…. dan kan werken met MARK precies het juiste antwoord zijn!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief  en ontvang steeds de laatste informatie.

MARK’s teachings are truly on the cutting edge of consciousness. Most journeys are beyond words, re-wiring you to be aware of vast dimensions outside of the ordinary. Feel free to join in. Let your intuition be your guide.
You are changed. Not taught.

ENGLISH

Wednesday September 26, evening program in Amsterdam

Breaking Through to Higher Realms: an Introduction with Jonette Crowley

Jonette Crowley will channel MARK to give you an experience of The higher states of Quantum Consciousness. She will explain why this breakthrough is so important now. Jonette has been exploring the 10th dimension ‘Relativity’ for the past year. It changes everything about our understanding of our true identity.

Location: Amstelkerk, Amstelveld 10, Amsterdam
Time: 7.00 PM – 9.30 PM. Door open from 6.30 PM
Price: € 35,00 cash at the door
Registration: only by using this registration link

This evening is a beautiful opening to the MARK weekend of September 29 and 30 in Nunspeet. You can get the exquisite taste of being immerged for 2 days in the multidimensional field of Connection and Relativity.
More information about the MARK weekend, Beyond the Matrix.

More information about MARK:
‘MARK’ is a cosmic being if the Great White Brotherhood, channeled by Jonette since 1989.

He transports you easily to experience higher states of consciousness for yourself.
You receive your own wisdom and insights and can feel profound changes that only expanded awareness can give you.  If you want a path where there is guidance and signposts, but no teacher or dogma; If you yearn for spontaneous breakthroughs, but don’t know how to get going…..then working with MARK may be just the answer!

Sign up for the newsletter for the last information.